Декларация за поверителност за обработване на лични данни.

1. Определения

1.1. Оператор. Операторът, делегиран с работа с данни съгласно Регламента за ОРЗД, е novfolk.bg и се позовава на тази платформа.

1.2. Длъжностно лице по защита на данните (ДЗД) = Адресът, на който могат да бъдат изпратени искания за информация относно обработването на лични данни, е имейл адресът: office@novfolk.bg

1.3. Бисквитки. “Бисквитка” е малък файл, като цяло се състои от букви и цифри. Той се изтегля в паметта на компютър или друг тип устройство, използвано за сърфиране в интернет (Смартфон, Таблет и т.н.), когато потребителят получи достъп до определена уеб платформа.

1.4. Заинтересованото лице по смисъла на Регламента за ОРЗД. Представлява се от идентифицираното физическо лице (което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, особено чрез позоваване на идентификаторен елемент: име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор, или към един или повече конкретни елементи). Въпросното лице може да бъде искането на услуга, предлагана от Оператора, но и всяко друго физическо лице, чиито лични данни се предават на Оператора.

1.5. Категории обработени данни. Те са представени от лични данни и се записват от Оператора само когато въвеждате данните в кутия на сайта или ни ги изпращате по електронна поща.

1.6. Обработка на лични данни: Означава всеки набор от операции, извършвани на лични данни или на набори от лични данни, със или без използване на методи за автоматично манипулиране, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултация, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подравняване или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2. Какви данни ще бъдат обработвани?

2.1. Данни, събрани чрез “бисквитки”. За по-добра посока на рекламни кампании и подобряване на услугите и продуктите novfolk.bg използвате данни за артикулите, закупени от нашите клиенти. Ако сте одобрили издаването на бисквитки във Вашия браузър и сте съгласни с използването им, novfolk.bg получава информация за посетените от Вас страници, достъп до продуктите и други дейности на платформата.

2.2. novfolk.bg не записва или обработва по друг начин никаква чувствителна лична информация, като например данни за вашето състояние. медицински, вероизповедания или убеждения и др.

2.3. Данни, предоставени от потребителите на Платформата. На novfolk.bg обработваме лични данни за тези, които използват платформата. Основно обработваме личните данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате в списъка с бюлетини. Тези данни включват по-специално вашия електронен адрес и собствено име.

3. За какви цели се обработват личните данни?

3.1 За най-добра посока на промоциите и промоциите novfolk.bg обработва данни за бисквитките при посещения на сайта, продукти, достъпни и други дейности на сайта. Спасяването се извършва само въз основа на вашето съгласие. свързани с използването на “бисквитки” от значение. Това споразумение е напълно доброволно. През по-голямата част от времето, въз основа на предоставената информация, novfolk.bg получи статистически данни и анализи по отношение на поведението на потребителите на платформата. Те позволяват по-добра посока на реклама или адаптиране на съдържанието на платформата към това, което ще задоволи интереса и това, което често се търси, голяма група потребители. В този случай обработката на данни често се извършва автоматично.

3.2. За нашите продуктови оферти и популяризирането на novfolk.bg под формата на промоционална комуникация, изпращана на потребителите, novfolk.bg често използва електронни адреси. Манипулацията се извършва в този случай само въз основа на вашето съгласие, което е напълно доброволно. Ако не сте съгласни, ще можете да продължите да използвате нашата платформа в нейната цялост. Вие давате съгласието си за novfolk.bg по време на регистрацията, като въведете адреса си. Имейл. Регистрацията в novfolk.bg може да бъде извършена само от хора, с които вече са навършили 15-годишна възраст. Вашето съгласие тя може да бъде оттеглена по всяко време, като кликнете върху връзката, намерена във всяка търговска комуникация.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: законният интерес на Оператора да избягва онлайн измами и да гарантира добрата функционалност на платформата, изпълнението на договор и съгласието на субекта на данните, в зависимост от случая.

4. Вашите права, както и субектът на данни по отношение на боравенето с лични данни, предоставени

4.1. Правата на субектите на данни и как те могат да бъдат упражнявани

Съгласно Регламента за ОРЗД, като субект на данни, който ползвате от пика на правата, а именно:

4.1.1. Правото на информация и достъп до лични данни. Представлява правото да получите потвърждение дали личните ви данни, отнасящи се до вас, се обработват или не, и ако е така, достъп до тези данни.

4.1.2. Право на поправка. & Nbsp; В случай на онлайн акаунт, тези промени могат да бъдат направени лично в областта за редактиране на данни за акаунта, ако е приложимо.

4.1.3. Правото на изтриване на данни („правото да бъдеш забравен“) & nbsp; Представлява правото да имате възможност за изтриване на лични данни, адресирани до вас, в случай че се прилагат определени причини, посочени в регламента GDPR.

4.1.4. Право на ограничаване на обработката & nbsp; Представлява правото за ограничаване на обработката на данни в определени случаи.

4.1.5. Право на преносимост на данните: & nbsp; Представлява правото да получавате лични данни за вас и да ги предавате на друг Оператор.

4.1.6. Право на възражение: & nbsp; Представлява правото на възражение по всяко време срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, в съответствие с регламента GDPR.

4.1.7. Правото да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматичното обработване на лични данни & nbsp; Включва създаването на профили, които пораждат правни последици, които ви засягат или засягат по подобен начин в значителна степен. p >

4.1.8. Имате право да подадете жалба до Националния орган за надзор върху обработката на лични данни (ANSPDCP) Когато смятате, че вашите данни не са били обработени в съответствие със законовите разпоредби.

4.2. Как можете да проявите тези права?

За да упражните правата, посочени по-горе, любезно Ви молим да адресирате чрез писмено искане в електронен формат, датирани и съдържащи вашия подпис оригинално на електронния адрес: office@novfolk.bg на вниманието на лицето, отговорно за защитата на личните данни.

4.3. Колко време отнема да отговорите на вашите искания?

В рамките на най-много един месец, изчислен от момента на получаване на вашето искане, ще Ви бъде изпратена информация за предприетите действия или когато е уместно относно причините, за които исканите мерки не могат да бъдат предприети.

Забележка: Моля, имайте предвид, че за да изпълним искане за достъп до лични данни, ще предприемем всички разумни стъпки, за да проверим самоличността на субекта на данните.

Също така, съгласно Регламента за ОРЗД срокът за уреждане, споменат по-горе, може да бъде удължен с максимум два месеца, в случай че е необходимо, като се вземе предвид сложността на вашия случай. и броя на заявленията, и ще бъдете информирани за този аспект, ако е приложимо.

5. Дестинации или категории получатели на лични данни

Получателите, които боравят с лични данни в рамките на Европейския съюз, са задължени да спазват същите правни разпоредби, като предлагат същото ниво на защита като Оператора.

Забележка: В случай на получатели с дейност на територията на Съединените американски щати Операторът гарантира, че те разполагат със сертификата “Щит за личните данни” и Европейската комисия ги счита за доставчици на адекватно ниво на защита. Списъкът на компаниите, които се придържат към “Щита за личните данни” е достъпен на този уебсайт: https://www.privacyshield.gov/welcome .

5.1 Предаване на данни с цел експлоатация на обслужване на бюлетини

За да гарантираме, че услугата работи при желаните параметри, ние използваме трето лице, специализирано в областта на предаването на електронна поща, съответно платформата MailChimp, принадлежаща на Ракетната научна група. Нейната политика за защита на данните на трети страни можете да намерите тук: https://mailchimp.com/legal/privacy

Винаги можете да се откажете от услугата бюлетин – или чрез натискане на бутона “Отписване” в получения имейл, или чрез изпращане на имейл на адреса office@novfolk.bg

5.2. Предаване на лични данни на публични институции, правни съдилища, както и органи, компетентни да разследват извършителствата на престъпни деяния

В специални случаи, когато това се изисква от закона, нашата компания е длъжна да предостави на компетентните институции информация за личните данни.

5.3. Предаване на други трети страни

За да ви предложим приятно преживяване в рамките на уебсайта, ние постоянно сме заети с подобряване / поддържане на използвания софтуер. В този смисъл сме сключили договори за развитие с фирми, специализирани в областта на програмирането и софтуерната поддръжка.

5.4. Социални мрежи

Нашият уебсайт използва “плъгини” от операторите на социални мрежи. Всички приставки за социални мрежи на нашия Уебсайт са ясно и отчетливо маркирани.

5.5. Услуги за анализ на трафика

Нашият уебсайт използва услугите за уеб анализ “Google Analytics” и “Google AdSense” на Google Inc., за статистически цели.

Нашият уебсайт използва Google Analytics – услуга за анализ на платформи, предоставена от Google, Inc. (“Google”), като използва бисквитки. Повече информация за това можете да намерите на нашата страница за Политиката за бисквитките

Може да откажете използването на “бисквитки”, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но в тази ситуация може да не можете да използвате всички функционалности на нашата Платформа. Всички наведнъж има възможност за, да предпочетете да спрете използването на Google Analytics в бъдеще, като изтеглите и инсталирате Адон за браузър за отказване на Google Analytics. Повече подробности тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Забележка: Допълнителна информация е налична на общите условия на Google Analytics и страниците на Google Анализ

6. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

6.1. Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) Той може да бъде достъпен на

Последна актуализация: 06.06.2022 г.