novfolk.bg е каталог на продукти и услуги онлайн, по този начин novfolk.bg не се пуска за продажба никакъв вид продукт или услуга, а предлага на клиентите по-бърз достъп до Доставчиците на Продукти или Услуги. Така допълнителната информация за връщането или оплакванията, които произтичат от сключването на договора за покупка, трябва да бъде адресирана директно до Доставчиците на Продукти или Услуги.

Ако желаете да направите какъвто и да е вид жалба, моля, обърнете се директно към Доставчиците на продукти или услуги на сайта, novfolk.bg към който ще бъдете пренасочени, когато кликнете върху ‘Към магазина’, за да завършите покупката на продуктите или услугите.