Тези правила и условия или всякакви други документи, посочени в настоящите правила и условия, наричани по-долу “Общите условия”), определят правните условия, които се прилагат за използването на нашия сайт novfolk.bg, Който и да е от неговите поддомейни и всякакви други уебсайтове, управлявани от нас или от наше име (заедно, “Уебсайтовете” и “Уебсайтът” са препратка към някоя от тях) и други услуги, които предлагаме (“Услугите”).

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия и се уверете, че ги разбирате, преди да използвате Услугите. Моля, имайте предвид, че като използвате Услугите, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не приемете настоящите Общи условия, вече няма да можете да използвате Услугите и трябва да напуснете сайта незабавно. Ако продължите да използвате уебсайта, ние ще считаме това за Ваше приемане на настоящите Общи условия.

1. Разбиране на настоящите Общи условия

1.1. Когато се позоваваме на “НовФолк”, “ние”, “ние” или “наш”, имаме предвид novfolk.bg. Където се позоваваме на “вас” или “ваше” имаме предвид вас, лицето, използващо Услугите.

2. За нас

2.1. Ние сме bigadvertising.ro управляваме този уебсайт. Предоставяме ви услугите чрез този уебсайт. Повече подробности относно услугите, които предлагаме, присъстват в раздел 3 по-долу. Важно е да разберете, че между Вас се сключва договорът за закупуване на услуги или продукти. и Доставчика на продукти или услуги, от който закупувате услугата или продукта. Действаме като агент от името на Доставчиците на Продукти или Услуги, които са основните. Не купувайте продуктите от нас. Упълномощени сме от Съответните доставчици на продукти или услуги да показваме продукти или услуги от името на тези продукти или услуги, но не сме страна по този договор и Вие не закупувате продуктите или услугите от нас или чрез нас като агент. Повече информация за продукти, услуги, Доставчици на Продукти или Услуги и договора между Вас. и те във връзка със закупуването на продуктите са представени в раздели 4 по-долу.

3. Нашите Услуги

3.1. Услугите, които Ви предлагаме, ви позволяват да разглеждате Уебсайта и да купувате продукти от голям брой Доставчици на Продукти или Услуги и марки по целия свят. Както бе споменато по-горе обаче, между Вас е договорът за закупуване на продуктите или услугите. и съответния Доставчик на продукти или услуги. Това означава, че Сътрудникът (не ние) е законово отговорният за продажбата на продукти,

3.2. Моля, имайте предвид, че логистична услуга за доставка се предоставя от Доставчика на продукти или услуги и като такъв между Вас се сключва договорът за предоставяните услуги по доставка. и Доставчика на продукти или услуги.

3.3. За да използвате Услугите трябва да сте на възраст над 18 години.

4. Доставчици на Продукти или Услуги

4.1. Доставчиците на Продукти или Услуги са марки и компании, които ни предлагат споразумението за излагане на продуктите или услугите, предлагани на нашия сайт.

4.2. novfolk.bg не е продавач, а само платформа, която излага продуктите на Доставчиците на Продукти или Услуги. В резултат novfolk.bg не изисква лиценз за продажба на продуктите. Допълнителна информация за връщането или оплакванията, произтичащи от сключването на договора за поръчка, трябва да бъде адресирана директно до Доставчиците на Продукти или Услуги.

4.3. В малко вероятното събитие Доставчиците на Продукти или Услуги да срещнат проблем при обработката на вашата поръчка, Доставчикът на продукти или услуги ще се свърже с Вас и, евентуално, ще поиска допълнителна информация, за да се опита да реши проблема.

4.4. Доставчиците на Продукти или Услуги си запазват правото да не приемат вашата поръчка, ако например поръчаният продукт е изчерпан, е бил оттеглен или не е наличен по друг начин или ако не може да получи разрешителното за вашето плащане. или ако не отговаряте на критериите за допустимост (например сте на възраст под 18 години).

5. Нашият уебсайт

Този раздел установява правилата, които се прилагат за вашата употреба. на Уеб сайта независимо дали го използвате, или за да го сърфирате. Използвайки сайта, Вие се съгласявате с тези правила. Ако не сте съгласни с тези правила, нямате право да използвате уебсайта и трябва да го оставите незабавно.

5.1. Достъпът до Уеб сайта е достъпен безплатно и вие ставате отговорни за извършването на всички необходими договорености, за да имате достъп до сайта. Вие също така носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до сайта чрез вашата интернет връзка, са наясно с настоящите Общи условия и че те ги спазват.

5.2. Не трябва да възпроизвеждате, копирате и / или да експлоатирате уебсайта за каквато и да е търговска цел без нашето предварително писмено съгласие.

5.3. Ние си запазваме правото да спираме или променяме уебсайта без предизвестие и от време на време можем да ограничаваме достъпа до целия сайт или части от него. Ние няма да носим отговорност пред вас. ако по някаква причина уебсайтът е недостъпен по всяко време или за който и да е период.

5.4. Поведението Ви не трябва да използва уебсайта по никакъв начин, който причинява или причинява прекъсване, повреда или повреда по какъвто и да е начин сайта или достъпа до него.

5.5. Вие разбирате, че носите отговорност за всички електронни комуникации и съдържание, изпратени от вашия компютър до нас и трябва да използвате сайта само за законосъобразни цели.

5.6. Не трябва да използвате уебсайта за някой от следните движещи се:

5.6.1. По всякакъв начин, който нарушава всяко приложимо местно, национално или международно право или регламент. По какъвто и да е начин, който е незаконен или измамен, или има някаква незаконна или измамна цел или действие. За да изпращате, използвате или използвате повторно всеки материал, който е: (1) незаконен, Обидни, оскърбителни, неприлични, клеветнически, неприлични или заплашителни и/или (2) в нарушение на авторското право, търговската марка, поверителността или всяко друго право и/или (3) по друг начин вредни за трети лица и/или (4) нежелателни и/или (5) състоящи се или съдържа софтуерни вируси, политически кампании, търговски искания, верижни писма, масови електронни писма или всеки “спам”. За да причини вреда, да се създаде ненужно неудобство или тревожност за всеки човек.

5.6.2. Нарушаването на тези разпоредби представлява престъпление съгласно Закона за злоупотребата с компютри от 1990 г. Ние, в съответствие с всеки приложим закон или обществен ред, ще съобщим за всяко такова нарушение на компетентните правоприлагащи органи и ще им разкрием самоличността Ви. Ако нарушите някое от Общите условия и/или реда и условията на която и да е трета страна продукти и услуги, Ще ни обезщетите изцяло срещу всички разходи, разходи, отговорност, щети и загуби, включително всякакви лихви, глоби и такси и правни или професионални разходи, предоставени срещу или направени или платени от нас и/или който и да е член на нашата група в резултат на или във връзка с Вашето нарушение.

6. Продукти и услуги на трети лица, изложени на сайта

6.1. Уебсайтът съдържа изключително услуги и / или продукти, предлагани от трети страни. Вашата употреба на тези Продукти и услуги на трети страни може да се прилагат допълнителни правила и условия, които е препоръчително да проверите, преди да използвате тези Продукти и услуги на трети страни и да продължите да проверявате подробностите за всякакви промени. Отказваме се от всякаква отговорност или отговорност за или във връзка с вашето използване. на всякакви продукти и услуги на трети страни. Запазваме си правото да спираме, оттегляме, прекратяваме и/или променяме достъпа Ви до уебсайтове и/или услуги, включително, но не само продукти и услуги на трети страни, ако нарушавате реда и условията на продуктите и услугите на трети страни. Използването на продукти и услуги на трети страни е на ваш собствен риск.

6.2. Ние не гарантираме, че някоя или всички функции на уебсайтовете, услугите или продуктите и услугите на трети страни ще работят на определено устройство.

6.3. Асоцииране с novfolk.bg. Щастливи сме да създадем връзка към уебсайта, но трябва да го направите по справедлив и правен начин и да не навредите на репутацията ни или да се възползвате от него (като например чрез използване на връзка, за да предложите каквато и да е форма на асоцииране или утвърждаване от нас). Ние си запазваме правото да оттеглим разрешение за влизане по всяко време и, ако ви помолим да премахнете връзка към сайта, трябва да го направите незабавно.

6.4. Когато уебсайтът съдържа връзки към други уебсайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за Ваша информация. Нямаме контрол върху съдържанието на тези уебсайтове или ресурси и такива връзки не трябва да се тълкуват като заверка от нас на тези свързани уебсайтове. Ние няма да носим отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им от Вас.

6.5. Нашата отговорност във връзка с уебсайта. Можем да актуализираме или променяме уебсайта или съдържанието му по всяко време, но не сме задължени да го направим. Моля, имайте предвид, че това означава, че всяко съдържание на уебсайта може да бъде осталоено по всяко време. Съдържанието в сайта се предоставя само за обща информация. Няма за цел да представлява съвет, на който трябва да разчитате. Ние не правим никакви представителства или гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, че уебсайтът или каквото и да е съдържание на него е точно, пълно, актуално или няма да бъде без грешки или пропуски. В максималната степен, разрешена от закона, изключваме всички условия, гаранции, представителства или други условия, които могат да се прилагат за уебсайта или за всяко съдържание на него, независимо дали е изрично или подразбирано.

6.6. Ние няма да носим отговорност пред Вас. или на всеки потребител за каквато и да е загуба или повреда, независимо дали по договор, непозволено увреждане (включително небрежност), нарушаване на правни задължения или по друг начин, произтичащи от или във връзка с: (1) използване или невъзможност за използване на уебсайта; или (2) използване или разчитане на всяко съдържание, показано на сайта.

6.7. Предлагаме уебсайта само за вътрешно и частно ползване и като такива нямаме отговорност към Вас. за всяка загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на дейността или загуба на бизнес възможност.

6.8. Ние не носим отговорност за загуби или щети, причинени от вирус, разпределена атака при отказ на услуга или други технологично вредни материали, които могат да заразят вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други патентовани материали поради вашето използване. на уебсайта. или при изтегляне от Вас. на което и да е съдържание на него или на който и да е уебсайт, свързан с него.

7. Декларация за поверителност

7.1. Използваме Вашата лична информация само в съответствие с нашата Политика за поверителност. Прочетете това внимателно, тъй като включва важна информация за това как събираме и използваме Вашите данни. Използвайки уебсайта, Вие се съгласявате с използването на Вашите лични данни. както е описано в нашата Декларация за поверителност и Вие гарантирате, че всички данни, предоставени от Вас, няма да могат да го направят. са правилни.

8. Интелектуална собственост, софтуер и съдържание

8.1. Ние сме собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост върху уебсайта и неговото съдържание (като текст, графика, логотипи, икони на бутони, изображения, аудио клипове, цифрови изтегляния, данни и софтуерни компилации, включително тяхното представяне и компилация). ) (“Съдържание”). Правата върху уебсайта и съдържанието са защитени от международните закони за авторското право, както и от всеки съответен национален закон за авторското право, авторското право и законите за правата върху базите данни. Всички тези права са запазени.

8.2. Не трябва систематично да извличате и/или да използвате повторно части от уебсайта или съдържанието. По-специално, не трябва да използвате никакъв инструмент за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни, за да извлечете (веднъж или повече от веднъж) за повторното използване на каквито и да било съществени части от уебсайта. Не трябва да създавате и/или публикувате собствена база данни, съдържаща съществени части от уебсайта (напр. нашите цени и списъци с продукти) без нашето предварително писмено съгласие.

8.3. Освен ако изрично не е посочено друго, всички лица (включително имената и изображенията им), търговските марки и изображенията на трети страни на продукти, услуги и/или местоположения, представени на сайта, по никакъв начин не са свързани, свързани или свързани с нас. Всички търговски марки/имена, представени на уебсайта, са собственост на собствениците на съответните търговски марки.

9. Друга важна информация

9.1. Ние си запазваме правото да ограничим достъпа Ви до уебсайта по всяко време, по наше усмотрение.

9.2. Отказ – Ако нарушите настоящите Общи условия и ние не предприемем никакви действия, или ако забавим предприемането на действия, това не означава, че сме се отказали от правата си и ще продължим да имаме право да използваме правата и правните си средства за защита. Ако се откажем от нарушение на вашето, ще го направим само писмено (подписано от един от нашите директори), а това няма да означава, че автоматично ще се откажем от всяко ваше последващо нарушение.

9.3. Целият Договор – Настоящите Правила и условия представляват цялото споразумение между Вас. и ние и заменяме всички предишни споразумения между вас. и нас.

9.4. Събития извън нашия контрол – Ние и нашите Партньори не носим отговорност или отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне в изпълнението на което и да е от задълженията ни към Вас, ако такъв провал или забавяне е причинено от събитие извън наш контрол.

9.5. Събитие извън нашия контрол означава всяко действие или събитие извън нашия или разумния контрол на нашия Партньор, като действия на Бога, войни, терористични нападения, ембарго, бунтове, удари, запушвания, търговски спорове, пожари, наводнения, земетресения. или други природни бедствия, неизправности, лошо време, прекъсване на транспорта, правителствени действия или неуспех на обществени или частни телекомуникационни или транспортни мрежи.

9.6. Ако такова събитие настъпи и засегне изпълнението на задълженията ни или тези на Партньорите към Вас: (i) ще се свържем с Вас възможно най-скоро, за да Ви уведомим; и (ii) нашите задължения и тези на нашите Партньори към Вас. ще бъде спряно за срока на събитието. Ако събитието се отрази на доставката на продуктите до Вас, ще се свържем с Вас, за да зададем нова дата на доставка след края на събитието.

9.7. Жалби – Ние управляваме процедура за разглеждане на жалби, която ще използваме, за да се опитаме да разрешим спорове, когато те се появят за първи път, моля, уведомете ни, ако имате някакви оплаквания или коментари. Моля, вижте нашата страница “Свържете се с нас” за подробности как да се свържете с нас.

9.8. Жалбите, подадени по всякакви подробности относно продуктите или услугите, изложени в платформата, се подават директно до Доставчика на продукти или услуги. novfolk.bg не носи никаква нередност при изброяването на продуктите.

10. Приложимо право и компетентност

10.1. Всичко свързано с използването на уебсайтовете или с настоящите Общи условия се урежда от румънското право. Съдилищата на Румъния имат изключителна компетентност по всеки спор или иск, свързани с настоящите Общи условия.