1. Въведение

Тези условия за ползване уреждат взаимните права и задължения между уебсайта на novfolk.bg (наричан по-долу “доставчик”) и ползвателите на novfolk.bg услуги (наричани по-долу “ползвателя”), задължения, произтичащи от сключването на договори за услуги (“договор за услуги”), сключени чрез уебсайта на доставчика, Намиращ се на интернет адреса novfolk.bg (наричан по-долу “сайт”) и евентуално чрез всякакви социална мрежа, където е налице сайтът. Споразумението урежда също правата и задълженията и другите свързани правни отношения, произтичащи от използването на novfolk.bg услуги.

Доставчикът може да променя или допълва условията за ползване. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта.

novfolk.bg не е онлайн магазин и не носи отговорност за точността на данните, предоставени от трети страни, включително размерите на продуктите, описанията на продуктите, цените, наличността или коректността на изображенията. Преди всяка покупка Ви препоръчваме да прегледате данните на уебсайта на онлайн магазина, към който сте били пренасочени от novfolk.bg. Всички предлагани продукти са предмет на условията, установени от трети страни и novfolk.bg не носи отговорност за тях.

2. Съдържание на договора за услуги

Тези условия са предназначени да определят достъпа и използването на услугите novfolk.bg и да послужат като правно споразумение между Вас и novfolk.bg. Достъпвайки се до novfolk.bg и други употреби на тези услуги, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласили с настоящите правила и условия.

3. Условия за ползване

Доставчикът на услуги не трябва да предоставя услугите в случай на недостиг на електроснабдяване, неизправности на мрежата от данни, неизправности в информационните системи, други неизправности, причинени от трети страни или интервенции на непреодолима сила.

По време на предоставянето на услуги може да има прекъсвания на прекъсвания, временни ограничения, прекъсване или влошаване на качеството на услугите.

4. Използване на Услугите

Достъпът до услугата е предназначен изключително за потребителя.

Потребителят не е упълномощен без предварителното писмено съгласие на доставчика да предлага използването на novfolk.bg услуги от трети страни или компютърни системи.

Потребителят няма право да използва софтуерни инструменти или системи, които биха могли да окажат или да окажат неблагоприятно въздействие върху работата на оборудването на доставчика, интернет сигурността или други потребители на интернет.

Потребителят не може да извършва дейности, насочени към предотвратяване или ограничаване на работата на сървъра на доставчика, на който уеб сайтът извършва услугите, или да извършва други атаки на този сървър, или да бъде подпомаган при такива дейности от трети страни или системи. Сървърът на доставчика, на който работи услугата, не може да бъде зареден с автоматични заявки.

5. Защита на личните данни и изпращане на информация

novfolk.bg не обработва лични данни, различни от имейл адреса на потребителя в регистъра в областта, специално проектирана за тази цел.

Потребителят има възможност да даде одобрение, за да предава информация и търговска комуникация, свързани с услугата. Същевременно потребителят може да оттегли съгласието по всяко време.

За повече информация относно Принципите за обработка на лични данни и Принципите за използване на бисквитките, моля, вижте съответните страници, които са неразделна част от Условията за ползване.

7. Оттегляне от договора за услуги

Потребителят има право да отмени договора за сервиз, като изпрати искане за анулиране на използването на услугите, от електронния адрес, използван при сключването на този договор.

9. Използване на уеб страници

Потребителят или всяко друго лице, което уебсайтът признава, че без предварителното писмено съгласие на доставчика няма право да използва текста, графичните елементи или други защитени елементи, разположени на сайта, които са защитени с авторско право.

Потребителят няма право, в процеса на използване на сайта (сървъра) на доставчика да използва системи, софтуерни системи или други системи, които биха могли да имат или имат отрицателно въздействие върху работата на сайта или сървъра.

Потребителят е упълномощен да въвежда информация в уеб сайта. Тук се прави позоваване на въвеждането на коментари (наричани по-долу “вноски”). Съобщенията изразяват възгледите на авторите и не представляват гледната точка на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за истинността на данните, съдържащи се в вноските, както и за съответствието на тази информация със закона.

Доставчикът има право да изтрие всеки принос, без основание.

Вноските стават собственост на Доставчика, когато се добавят към Сайта и авторът им прехвърля на Доставчика авторското право в тези вноски, Дори да му принадлежат, плановете, заварени на Доставчика, се отнасят, но не се ограничават до: депула за използване, промяна, копиране, разпространение, представяне, публично показване, публично представяне, възпроизвеждане, печат, подлиценз, прехвърляне или продажба на каквато и да е такава комуникация и създаване на производни произведения, недостатъчно лицензиране на трети страни на правото да кандидатстват без ограничение за всякакви предварителни права, предоставени във връзка с тези вноски.

С добавянето на приноса потребителят се отказва от всяко право на възнаграждение и декларира, че няма да ограничи използването на добавения принос.

Потребителят няма право на никаква компенсация за добавяне на приноса.

Доставчикът има право да предостави правото да използва (изключително или неизключително) приноса на трето лице или лице.

Данни за контакт с Доставчика: E-mail адрес: office@novfolk.bg.

Последна актуализация 06.06.2022.